What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
PODCAST - Vnútorná krása a rovnováha

PODCAST - Vnútorná krása a rovnováha

27 Episodes By Tina Penxová www.zdravedychanie.sk
Vitaj v podcaste DeepEn, kde nájdeš príspevky na tému vnútornej krásy a rovnováhy. Zdravé dýchanie, zdravé telo, zdravá myseľ, vnútorná rovnováha, to sú hlavné témy, ktorým sa venujeme aj v našom centre. Viac info na www.zdravedychanie.sk
Alternative Health Health & Fitness
PODCAST - Vnútorná krása a rovnováha
PODCAST - Vnútorná krása a rovnováha
@podcast-vnútornákrásaarovnováh...
mute button
stars icon No captions Available
Novoročná meditácia pre úspešný rok 2021
Nájdi si pokojné miesto, pohodlne sa usaď s vyrovnan... more
Jan 8 2021 50m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
SPOLUPRÁCA
Spolupráca je jednou z najhodnotnejších ľudských cno... more
Jun 14 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
SPOKOJNOSŤ
Spokojnosť je ako podzemná rieka...
Jun 14 2020 2m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
SEBADÔVERA
Hlboká dôvera je základ pre skutočné dávanie.
Jun 7 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
PRESNOSŤ
Presnosť je schopnosť byť na pravom mieste v pravý č... more
Jun 7 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
PRUŽNOSŤ
Krásou pružnosti je detskosť a jemnosť...
Jun 6 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
PRAVDIVOSŤ
Pravdivosť znamená vidieť všetko také, aké je.
Jun 6 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
POSLUŠNOSŤ
Poslušnosť prináša nehybnosť
Jun 6 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
POKORA
Pokora je vzácna. Mať pokoru znamená nič nechcieť a ... more
Jun 3 2020 6m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
POKOJNÁ VYROVNANOSŤ
Pokojná vyrovnanosť je hĺbka.
Jun 2 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ODVAHA
Idvaha je trúfalosť, ale je vždy opatrná.
Jun 1 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ODSTUP
Odstup predstavuje veľmi veľkú cnosť.
May 31 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ODOVZDANOSŤ
Odovzdanosť znamená nikdy sa nepozerať späť...
May 30 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ODHODLANOSŤ
Odhodlanosť možno prirovnať k neprerušenej priamke.
May 28 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
NEŽNOSŤ
Keby stromy mali duše, bola by pre ne typická nežnos... more
May 28 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
NEÚNAVNOSŤ
Neúnavnosť znamená nikdy neostať prázdnym...
May 27 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
MÚDROSŤ
Múdrosť rozoznáva právo na život.
May 26 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
MILOSŤ
Milosť je myslieť, konať a rozprávať iba to, čo vedi... more
May 25 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
MILOTA
Milota, ľudská kvalita anjelov.
May 24 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ĽAHKOSŤ
Ľahkosť je ako objavenie prameňa vody vo vlastnom vn... more
May 23 2020 2m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
JEDNODUCHOSŤ
Ďalšia z našich krásnych cností
May 22 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
DISCIPLÍNA
Disciplína je milosť, vedie nás k slobode.
May 20 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ČISTOTA DUCHA
Tretia z cností vnutornej krásy.
May 19 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ČISTOTA
Druhá z našich vzácnych cností
May 19 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
BENEVOLENCIA
BENEVOLENCIA je prvou zi základných cností
May 19 2020 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full