What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
Marktplatz – nemački jezik u privedi | Učite nemački | Deutsche Welle

Marktplatz – nemački jezik u privedi | Učite nemački | Deutsche Welle

26 Episodes By DW.COM | Deutsche Welle www.dw.de/dw/0,,3785,00.html?mac...
Privredni nemački za naprednije: Marktplatz je kurs koji će Vas uvesti u poslovni svet i privredne teme.
Higher Education Education Language Courses
Marktplatz – nemački jezik u privedi | Učite nemački | Deutsche Welle
Marktplatz – nemački jezik u privedi | Učite nemač...
@marktplatznemakijezikuprivediu...
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 26
Poslovna kultura Način rukovođenja preduzećem, ko... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 25
Industrija i privredne komore Savetovanje, intere... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 24
Rečni transport i logistika luka Kontejner, kanal... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 23
Franšizing Sistematizacija radnih mesta, saradnja... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 22
Strukturne promene u poljoprivredi Mleko, žitaric... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 21
Stukturne promene u industriji Ugalj, čelik, neza... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 20
Otpadne vode Štetni materije, sistemi za prečišća... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 19
Borba protiv poplave amabalaža Obnovljive materij... more
Jun 27 2008 19m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 18
Interkulturalni izazovi – Svetsko tržište na Kelnsko... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 17
Školovanje na poslu Prijavljivanje, praktično ško... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 16
Automatizacija i racionalizacija Proizvodni timov... more
Jun 27 2008 25m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 15
Istraživanje i razvoj Konkurentnost, probna faza,... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 14
Marketing Marketinška analiza, ciljna grupa, proi... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 13
Predstavništvo u inostranstvu Sedište, troškovi p... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 12
Džojntventr – Firma Krohne Izvoz, ekspanzija, sar... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 11
Špedicija je komunikacija Troškovi transporta, po... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 10
Kobinovani prevoz robe Red vožnje, troškovi utova... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 09
Finansiranje preduzeća Troškovi, otvaranje računa... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 08
Konsalting Jezik, kultura, zakoni: Šta je sve važ... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 07
Poslovanje u spoljnoj trgovini Rizik u isporuci, ... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 06
U službi gostiju – Hotel kao uslužno preduzeće Us... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 05
Obračun I formiranje cene Paušalni turistički aran... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 04
Ugovor o kupovini, garancija i jemstvo AGB, BGB, T... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 03
Zanat – Put ka samostalnom radu Početni kapital, ... more
Jun 27 2008 23m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
Lekcija 02
Riblja pijaca – Konkurencija na delu Tržišna niša... more
Jun 27 2008 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full