What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
Det Mörka Psyket

Det Mörka Psyket

90 Episodes By Katarina Howner www.novelstudios.se/det-morka-ps...
Ett populärvetenskapligt program som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Med: Katarina Howner och Shilan Caman. www.detmorkapsyket.se Become a member at https://plus.acast.com/s/det-morka-psyket. Hosted on Acast. See acast ...more
Science True Crime Social Sciences
Det Mörka Psyket
Det Mörka Psyket
@detmörkapsyket
mute button
stars icon No captions Available
71. Borderline - Del 2 av 2
Vad kan ligga bakom att någon utvecklar borderline? ... more
Jun 8 2023 49m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
70. Borderline - Del 1 av 2
Hur kan borderline ta sig uttryck? Och har stigmat k... more
May 31 2023 36m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
69. Dysmorfofobi - Del 2 av 2
Hur ser behandling ut och hur stor påverkan har egen... more
May 25 2023 30m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
68. Dysmorfofobi - Del 1 av 2
Var går gränsen mellan komplex och dysmorfofobi? Hur... more
May 17 2023 29m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
67. Demens - Del 2 av 2
Vi fortsätter vårt samtal med Lars-Olof Wahlund, pro... more
May 10 2023 27m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
66. Demens - Del 1 av 2
Vilka olika demenssjukdomar finns det och vilka är r... more
May 3 2023 30m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
65. Gängkriminella avhoppare - Del 2 av 2
Vad är de största utmaningarna för att kunna bryta e... more
Apr 26 2023 42m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
64. Gängkriminella avhoppare - Del 1 av 2
Säsongspremiär! Vad är det som kan få en människa at... more
Apr 20 2023 39m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
63. Säsongsavslutning
I sista avsnittet tar vi upp era frågor. Vi pratar b... more
Dec 21 2022 29m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
62. Münchhausen by proxy? - Del 2 av 2
Varför är det så svårt att upptäcka det som brukar k... more
Dec 14 2022 31m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
61. Münchhausen by proxy? - Del 1 av 2
Vad innebär den här typen av barnmisshandel? Och var... more
Dec 7 2022 34m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
60. Oro och ångest - Del 2 av 2
Hur kan behandling av ångest gå till? Och vad är ege... more
Nov 30 2022 38m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
59. Oro och ångest - Del 1 av 2
Varför upplever vi ångest? Och finns det fördelar me... more
Nov 23 2022 32m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
58. Heder - Del 2 av 2
Hur kan hedersförtryck förebyggas? Och hur ser egent... more
Nov 16 2022 36m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
57. Heder - Del 1 av 2
Vad är hedersnormer? Och hur särskiljer man hedersvå... more
Nov 9 2022 35m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
56. Vanföreställningssyndrom - Del 2 av 2
Hur porträtteras vanföreställningssyndrom i populärk... more
Nov 3 2022 28m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
55. Vanföreställningssyndrom - Del 1 av 2
Vad är egentligen ett vanföreställningssyndrom? Och ... more
Oct 26 2022 26m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
54. Att infiltrera Scientologikyrkan - Del 2 av 2
Hur ser Scientologikyrkan ut från insidan? Vi träffa... more
Oct 19 2022 31m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
53. Att infiltrera Scientologikyrkan - Del 1 av 2
Vad innebär den journalistiska metoden wallraffande?... more
Oct 12 2022 32m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
52. Narcissism - Del 2 av 2
Varför blir personer narcissister? Och hur ser behan... more
Oct 5 2022 39m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
51. Narcissism - Del 1 av 2
Säsongspremiär! Hur kan patologisk narcissism yttra ... more
Sep 28 2022 35m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
50. Pågående dödligt våld - Del 2 av 2
Hur kan pågående dödligt våldattacker förhindras? Oc... more
May 4 2022 26m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
49. Pågående dödligt våld - Del 1 av 2
Hur ska polisen agera under en pågående dödligt våld... more
Apr 27 2022 27m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
48. Trauma och PTSD - Del 2 av 2
Hur ser behandling av PTSD ut? Och finns det några s... more
Apr 20 2022 26m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
47. Trauma och PTSD - Del 1 av 2
Vad är ett trauma? Och vilka konsekvenser kan upprep... more
Apr 13 2022 34m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full