What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی

96 Episodes By Ali Bandari channelbpodcast.com
در هر اپیزود پادکست فارسی چنل‌بی گزارش یک ماجرای واقعی را به نقل از یک رسانه‌ی معتبر انگلیسی‌زبان برای شما تعریف می‌کنیم.
Documentary Society & Culture
ChannelB پادکست فارسی
ChannelB پادکست فارسی
@channelbپادکستفارسی
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد و شش- سریال شکلتون قسمت سوم (آخر)؛ پایداری
تحقیق، متن و روایت: علی بندری | طراحی صوتی و تدوین: ... more
Mar 19 2023 3h 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
به جای قسمت سوم سریال شکلتون - موقت
برای پادکست دادن همیشه وقت هست. قسمت سوم شکلتون باشه... more
Sep 25 2022 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد و پنج- سریال شکلتون قسمت دوم؛ نمرود
تحقیق، متن و روایت: علی بندری | طراحی صوتی و تدوین: ... more
Sep 18 2022 2h 9m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد و چهار- سریال شکلتون قسمت اول؛ تاریکی سفید
تحقیق، متن و روایت: علی بندری | طراحی صوتی و تدوین: ... more
Sep 11 2022 2h 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
تیزر سریال شکلتون
از یکشنبه بیستم شهریور ۱۴۰۱ هر یکشنبه از اپ‌های پادک... more
Sep 10 2022 48 sec
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد و سه- سریال عصر وحشت در اوکلاهاما قسمت چهارم (آخر)؛ نزدیک شیطان
تحقیق، متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر ط... more
Mar 27 2022 1h 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد و دو - سریال عصر وحشت در اوکلاهاما قسمت سوم؛ همه دروغ می‌گویند
تحقیق، متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر ط... more
Mar 20 2022 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد و یک - سریال عصر وحشت در اوکلاهاما قسمت دوم؛ زیرِ زمین
تحقیق، متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر ط... more
Mar 20 2022 1h 18m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هشتاد - سریال عصر وحشت در اوکلاهاما قسمت اول؛ شهر خاموش
تحقیق، متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر ط... more
Mar 6 2022 1h 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و نه - سریال منچستر1975 قسمت چهارم (آخر) ؛ دو قربانی
متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوس... more
Oct 3 2021 1h 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و هشت - سریال منچستر1975 قسمت سوم؛ هیولا
متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوس... more
Sep 26 2021 1h 12m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و هفت - سریال منچستر1975 قسمت دوم؛ استفان
متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوس... more
Sep 19 2021 1h 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و شش - سریال منچستر 1975 قسمت اول؛ دوازده ضربه
متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوس... more
Sep 12 2021 1h 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و پنج - سریال دبرا قسمت سوم(آخر)؛ مد‌ئا
متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوس... more
Mar 29 2021 1h 47m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و چهار - سریال دبرا قسمت دوم؛ شنا در رودخانه آمارون
متن و روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوست... more
Mar 21 2021 1h 21m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و سه - سریال دبرا قسمت اول؛ آینده روشن
متن و روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر طراح پوست... more
Mar 14 2021 1h 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و دو - سریال آتیلا قسمت چهارم (آخر)؛ حبس پایان کبوتر نیست
ماجرای آتیلا امبروش که در جستجوی زندگی بهتر از ترانس... more
Oct 4 2020 1h 47m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد و یک - سریال آتیلا قسمت سوم؛ دزد و پلیس
ماجرای آتیلا امبروش که در جستجوی زندگی بهتر از ترانس... more
Sep 27 2020 1h 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
هفتاد - سریال آتیلا قسمت دوم؛ افسانه‌ی آتیلا
ماجرای آتیلا امبروش که در جستجوی زندگی بهتر از ترانس... more
Sep 20 2020 1h 51m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
شصت و نه - سریال آتیلا قسمت اول؛ ترانسیلوانیا کجاست؟
ماجرای آتیلا امبروش که در جستجوی زندگی بهتر از ترانس... more
Sep 13 2020 1h 39m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
شصت و هشت - دندان‌پزشک
آخر ماجراهای واقعی هیچ وقت به اندازه‌ی قصه روشن و مش... more
Jun 7 2020 1h 13m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
(چهارده- نسل‌کشی در رواندا (بازنشر
وقتی ملتی نزدیک به یک میلیون نفر از هم‌وطنانش را می‌... more
May 17 2020 1h 13m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
شصت و هفت - سریال لوسی قسمت شش (آخر)؛ حکم
ماجرای لوسی بلکمن، دختر انگلیسی که در توکیو گم شد. ت... more
Apr 5 2020 1h 39m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
شصت و شش - سریال لوسی قسمت پنج؛ غار
شصت و شش - سریال لوسی قسمت پنج؛ غار ماجرای لوسی بلکم... more
Mar 29 2020 2h 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
شصت و پنج - سریال لوسی قسمت چهار؛ اوبارا
ماجرای لوسی بلک‌من، دختر انگلیسی که در توکیو گم شد ت... more
Mar 22 2020 1h 47m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full