What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
100 Porsesh , 100 Pasokh | پادکست صد پرسش صد پاسخ

100 Porsesh , 100 Pasokh | پادکست صد پرسش صد پاسخ

99 Episodes By PersianBMS persianbahaimedia.org/?cat=6265...
در هر قسمت از پادکست صد پرسش، صد پاسخ، یک پرسش درباره‌ دیانت بهائی پاسخ داده می‌شود؛ پرسش‌هایی که از گذشته تا حال از بهائیان پرسیده شده‌اند. یک‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست.
Society & Culture Religion & Spirituality
100 Porsesh , 100 Pasokh | پادکست صد پرسش صد پاسخ
100 Porsesh , 100 Pasokh | پادکست صد پرسش صد پاسخ
@100porsesh,100pasokh|پادکستصدپ...
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۱۰۰ و آخر - وطن دوستی مفید
شما این پرسش را از ما داشته‌اید: در یکی از برنامه‌ها... more
Feb 7 2021 6m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۹ - دیانت بهائی و جنگ
از ما پرسیده‌اید آیا به طور کلی جنگ در دیانت بهایی م... more
Jan 31 2021 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۸ - دیانت بهائی و علوم انسانی
نگاه دیانت بهائی به علوم انسانی چگونه است؟ این پرسشی... more
Jan 24 2021 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۷ - همیاری حکومت و دین
آیا فکر می‌کنید حکومت می‌تواند به دین کمک کند؟ یا نظ... more
Jan 17 2021 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۶ - بهائیان وطن‌دوست نیستند؟
به عنوان یک بهائی ما بارها این جمله را شنیده‌ایم که ... more
Jan 10 2021 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۵ - مفهوم بلوغ عالم
در قسمت نود و پنج‌ام صدپرسش صدپاسخ؛ جناب رحیمی به عل... more
Jan 3 2021 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۴ - حل معضلات اجتماعی
در آثار بهائی پیشنهادات بسیاری شده برای حل معضلات اج... more
Dec 27 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۳ - نظم جهان‌آرای بهائی
هر دینی که پا به عرصه‌ شهود می‌گذارد با خود ادبیاتی ... more
Dec 20 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۲ - چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟
چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟ این پرسشی است ا... more
Dec 13 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۱ - انتخابات بهائی
مسئولین اداره امور جامعه بهائی چگونه انتخاب می شوند؟... more
Dec 6 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۹۰ - دستاورد بهائیان برای ایران
شما بهائیان برای ایران چه کردید؟ اگر بهائی باشید به ... more
Nov 29 2020 6m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۹ - بلوغ عالم
در دیانت بهائی مفهومی وجود دارد با عنوان بلوغ عالم. ... more
Nov 22 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۸ - آینده‌ ایران از نگاه بهائیان
با این‌که در زمان حاضر ممکن است برخی نسبت به آینده‌ ... more
Nov 15 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۷ - دلیل مشکلات و معضلات ایران
امروزه ایران و ایرانی‌ها در وضعیت مناسبی به سر نمی‌ب... more
Nov 8 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۶ - خلق جدید
ادیان مدعی خلق جدیدند. در پاسخ به این پرسش که دیانت ... more
Nov 1 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۵ - زنده شدن مردگان
یکی از مفاهیمی که در ادیان الهی در مورد آن بسیار صحب... more
Oct 25 2020 6m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۴ - حجاب
<p>حجاب در دیانت بهایی چگونه تعریف شده است؟</p>
Oct 11 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۳ - روابط بین دختر و پسر
روابط بین دختر و پسر در دیانت بهائی چگونه تعریف شده ... more
Oct 4 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۲ - لزوم دین
<p>به طور کلی چرا بشر به دین نیاز دارد؟ </p>
Sep 27 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۱ - تبلیغ دیانت بهايی
<p>روش بهائیان برای گسترش دینشان چیست؟</p>
Sep 20 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۸۰ - کتاب آسمانی حضرت بهاءالله
آیا بهاءالله پیامبر دیانت بهایی کتاب آسمانی دارد؟...
Sep 13 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۷۹ - روح و کیفیت روح از نگاه بهائی
<p>روح در آیین بهائی چگونه توصیف شده است؟ </p>
Sep 6 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۷۸ - فرقه‌های مختلف در دیانت بهائی
بر چه اساسی بهائیان معتقدند که دینشان مانند ادیان قب... more
Aug 30 2020 6m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۷۷ - روحانیون در آیین بهائی
چرا در آیین بهائی طبقه‌ روحانی حذف شده است؟ مگر برای... more
Aug 23 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۷۶ - ادیان الهی قبل از دیانت بهائی
آیا بهائیان ادیان قبل از خود را قبول دارند؟ این پرسش... more
Aug 16 2020 7m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full